ONTVANG DE GRATIS NIEUWSBRIEF

Algemene Voorwaarden Nieuwsbrief

Artikel 1. Algemeen
 • De inhoud van de nieuwsbrief is enkel bestemd voor abonnees van de Mooncake nieuwsbrief.
Artikel 2. Privacy
 • Jouw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, maar worden alleen gebruikt voor het ontvangen van de Mooncake nieuwsbrief. Voor onze volledige privacy voorwaarden klik hier.
Artikel 3. Betaling
 • Betaling van de nieuwsbrief vindt 1 x per maand plaats.
 • Het abonnementstarief met korting is €3,95 per maand, zonder korting is dit €5,- per maand. Mocht dit bedrag veranderen, dan word je tijdig op de hoogte gesteld.
Artikel 4. Aanmelden en opzeggen
 • Na aanmelding gaat het lidmaatschap direct in.
 • Je kunt een lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan.
 • Gedeeltelijke restitutie van het maandbedrag is niet mogelijk.
 • Wijzigingen van je persoonlijke gegevens en opzegging van het abonnement kun je per mail doorgeven (via [email protected])
 • Na opzegging van het abonnement sturen wij je hiervan een bevestiging. Als je deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, neem dan contact op via [email protected]
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 • Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.
 • Mooncake kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.
 • Mooncake en de door Mooncake ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails.
Artikel 6. Aanbiedingen en promotionele acties
 • Aanbiedingen en promotionele acties (zoals prijsvragen, wedstrijden, etc.) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kun je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.
 • Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.
 • Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.
Artikel 7. Overige producten en diensten
 • De overige losse producten en diensten van Mooncake (zoals boeken en e-books, foodtours, foodiebags, lezingen etc.) zijn niet gekoppeld aan een lidmaatschap van de Mooncake nieuwsbrief. Deze zijn beschikbaar voor elke consument of organisatie. Voor leden kan een gereduceerd tarief gelden op boeken, e-books, e.a. producten. Voor losse producten en diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden.

Vragen?

Neem contact met ons op!