ONTVANG DE GRATIS NIEUWSBRIEF

Algemene Voorwaarden van Mooncake-producten

De volgende algemene voorwaarden (“Serviceovereenkomst”) zijn van toepassing op het gebruik van verschillende producten en diensten aangeboden door Mooncake, inclusief maar niet beperkt tot de Tribe nieuwsbrief, samenwerkingen op sociale media, foodtours, webshop, evenementen en foodiebags, enz. Door u te abonneren op een van deze diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden hebben betrekking op de relatie tussen Mooncake en haar gebruikers, of zij nu abonnee zijn van de Tribe nieuwsbrief of consumenten die zich bezighouden met andere producten en diensten.

1. Privacy en bescherming

1.1 Mooncake doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te beschermen. Abonneegegevens worden niet gedeeld met derden en worden alleen gebruikt voor het beoogde doel, zoals uiteengezet in ons uitgebreide privacybeleid. Voor gedetailleerde informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

2. Kosten en betalingsvoorwaarden 

2.1. Abonnementskosten voor de Tribe nieuwsbrief

  1. De betaling voor het abonnement op de Tribe nieuwsbrief is maandelijks of jaarlijks verschuldigd. Abonnees gaan ermee akkoord om tijdig te betalen via de door Mooncake aangegeven betalingsmethoden.
  1. Het standaard abonnementstarief bedraagt €3,95 per maand en €47,40 per jaar voor The Tribe en €4,95 per maand en €59,40 voor The Tribe+ (met Mooncake maps) . Eventuele wijzigingen in deze tarieven zullen vooraf aan de abonnees worden medegedeeld.

2.2. Betaling voor andere Mooncake-producten en -diensten

  1. Naast de Tribe nieuwsbrief biedt Mooncake een verscheidenheid aan producten en diensten, waaronder maar niet beperkt tot sociale media-samenwerkingen, foodtours, webshop met Mooncake boeken, evenementen en foodiebags, enz.
  1. Betaling voor deze aanvullende producten en diensten kan geschieden met iedere voor Mooncake geldende aanvaardbare betaalmethode. (Voor eventuele betalings gerelateerde vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Mooncake via [email protected].)

2.3. Ieder product of dienst van Mooncake kan eigen betalingsvoorwaarden hebben. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het controleren en accepteren van de specifieke betalingsvoorwaarden die verband houden met het gekozen product of de gekozen dienst voordat de transactie wordt voltooid.

2.4 Het restitutie- en annuleringsbeleid voor Mooncake-producten en -diensten wordt uiteengezet in de respectieve algemene voorwaarden van elk aanbod. Abonnees worden aangemoedigd dit beleid te lezen voordat zij betalingen doen.

3. Registratie en opzegging van het Tribe lidmaatschap

3.1. Het Tribe lidmaatschap gaat onmiddellijk in na succesvolle registratie.

3.2. Gebruikers hebben het recht om hun Tribe lidmaatschap op elk moment op te zeggen. Gebruikers kunnen hun Tribe-lidmaatschap opzeggen door in te loggen op hun Tribe-account en te navigeren naar https://mooncake.nl/my-account/

3.3. De opzegging gaat in, één maand nadat Mooncake het annuleringsverzoek heeft ontvangen. Gebruikers kunnen een latere datum opgeven als zij willen dat de opzegging op dat moment ingaat.

3.4. Bij opgezegde lidmaatschappen is geen gedeeltelijke restitutie van het maandbedrag mogelijk.

3.5. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden van wijzigingen in hun persoonlijke gegevens, inclusief contactgegevens, door een e-mail te sturen naar [email protected].

3.6. Bij succesvolle opzegging van een abonnement of lidmaatschap stuurt Mooncake.nl een bevestigingsmail naar de gebruiker.

3.7. In het geval dat gebruikers de annuleringsbevestiging niet binnen twee weken ontvangen, worden zij geadviseerd contact op te nemen met [email protected] voor verificatie en assistentie.

4. Aansprakelijkheid en risicobeheer

4.1. Mooncake doet er alles aan om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen over haar producten- en dienstenaanbod, waaronder maar niet beperkt tot de Tribe nieuwsbrief, samenwerkingen op sociale media, foodtours, de Mooncake-webshop (boeken), evenementen en foodiebags.

4.2. Gebruikers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat het gebruik van de informatie en adviezen van Mooncake voor eigen rekening en risico gebeurt. Hoewel Mooncake streeft naar nauwkeurigheid, wordt gebruikers geadviseerd om kritische details onafhankelijk te verifiëren voor hun tevredenheid.

4.3. Mooncake kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten bij het verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailcommunicatie, inclusief uploads en berichten.

4.4. Mooncake, haar hulppersonen en/of door Mooncake ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met e-mailverkeer. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gegevensverlies, systeemstoringen of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van e-maildiensten.

5. Aanbiedingen en promotiecampagnes

5.1. Aanbiedingen en promotiecampagnes, waaronder wedstrijden, competities en soortgelijke initiatieven, aangeboden door Mooncake voor haar diverse producten- en dienstenaanbod, zijn van tijdelijke aard.

5.2. Gebruikers worden erop gewezen dat elke aanbieding of promotie een specifieke sluitingsdatum heeft, expliciet vermeld door Mooncake. Na deze datum kunnen deelnemers geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

5.3. Mooncake behoudt zich het recht voor om de toegankelijkheid van aanbiedingen of acties voor verschillende groepen te bepalen. Deze groepen kunnen leden, niet-leden of beide bevatten, zoals besloten door Mooncake.

5.4. Informatie over de toegankelijkheid van aanbiedingen of acties wordt duidelijk en transparant gecommuniceerd via officiële Mooncake-kanalen.

6. Andere producten en diensten

6.1 Het aanbod van individuele producten en diensten van Mooncake, inclusief maar niet beperkt tot boeken en e-books, foodtours, foodiebags, lezingen, workshops en andere aanbiedingen, zijn niet inherent verbonden met het lidmaatschap van de Tribe nieuwsbrief.

6.2. Andere producten en diensten (zoals boeken en e-books, foodtours, foodiebags, lezingen, etc.) worden beschikbaar gesteld aan elke consument of organisatie, ongeacht de lidmaatschapstatus van de Tribe nieuwsbrief.

6.3. Hoewel de andere producten en diensten van Mooncake onafhankelijk blijven van het lidmaatschap van de Tribe nieuwsbrief, kunnen leden genieten van het voorrecht van verlaagde tarieven voor bepaalde artikelen, zoals boeken, e-books, enz. Producten.

7. Aansprakelijkheid voor Foodiebags

7.1. Schade of letsel: Mooncake, evenals alle betrokken partijen bij het ontwerp, de productie, of de levering van de foodiebags, zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend uit factoren zoals voedselallergieën. Specifieke product ingrediënten zijn op verzoek beschikbaar voor informatieve doeleinden.

7.2. Productbeschikbaarheid en vervanging: In het geval dat een specifiek product uit de foodiebag onverwacht niet beschikbaar is, zal Mooncake de klant onmiddellijk informeren en het vervangen door een vergelijkbaar product.

7.3. Retouren en tekortkomingen: Gekochte foodie bags kunnen niet worden geretourneerd. In geval van zichtbare tekortkomingen moet de koper deze onmiddellijk melden bij levering. Vervangende producten worden verzonden, of een alternatieve oplossing wordt overwogen in samenwerking met de klant.

7.4. Verzendingstijd: Mooncake is niet aansprakelijk voor de verzendtijd van pakketten. Vertragingen buiten de verwachte 1-2 werkdagen kunnen voorkomen, en deze verantwoordelijkheid ligt bij de pakketvervoerders waarmee Mooncake samenwerkt.

7.5. Annulering van Bestelling: Bestellingen voor foodie bags kunnen worden geannuleerd uiterlijk twee weken voor de opgegeven verzend- of ophaaldatum. Vanwege de bederfelijke aard van de producten zijn annuleringen na deze periode niet mogelijk.

7.6. Productbeschadiging en Late Levering: Mooncake is niet aansprakelijk voor schade aan verzonden producten of late leveringen, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid van haar kant.

7.8. Beperking van Aansprakelijkheid: Mooncake is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit of gerelateerd aan zaken waarvoor het bedrijf niet verantwoordelijk is, fouten van derden, frauduleuze bestellingen, inhoud van gelinkte sites, of omstandigheden buiten de controle van Mooncake. Mooncake is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor indirecte of gevolgschade.

7.9. Overmacht: Mooncake is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken of servicefouten als gevolg van omstandigheden buiten haar controle, waaronder maar niet beperkt tot wetgeving, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, lockouts, en natuurrampen.

8. Aansprakelijkheid voor foodtours en andere Mooncake evenementen

8.1. Schade of letsel: Mooncake, haar hulppersonen en/of alle betrokken partijen bij de levering van de foodtours en andere evenementen, zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend uit factoren zoals voedselallergieën. Specifieke product ingrediënten zijn op verzoek beschikbaar voor informatieve doeleinden.

8.2. Tickets: Tickets voor foodtours en andere Mooncake evenementen zijn beperkt, en eenmaal gekocht, kunnen ze niet worden geannuleerd of omgeruild voor een andere datum.

8.3. Minimale Groepsgrootte: Het boeken van de food tour vereist een minimale groepsgrootte van 15 personen. Mooncake behoudt zich het recht voor om een evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien dit aantal niet wordt bereikt. In zo’n geval zal Mooncake de deelnemers tijdig op de hoogte brengen en alternatieve regelingen treffen. Mooncake kan geen terugbetalingen aanbieden voor deelnemers die niet deelnemen aan de food tour zodra deze is bevestigd en betaald.

8.4. Het schema: Mooncake behoudt zich het recht voor om het schema, inclusief start- en eindtijden en de route van de tour, naar eigen goeddunken te wijzigen. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

8.5. Fotograferen en Publicatie: Door deel te nemen aan de foodtours en evenementen (zoals Tribe Meetup), geven deelnemers Mooncake het recht om foto’s te maken die mogelijk worden gepubliceerd op de mooncake.nl website en/of Mooncake sociale media. Mooncake zal deze foto’s zorgvuldig selecteren en publiceren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deelnemers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van specifieke foto’s waarop zij herkenbaar zijn.

9. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

9.1 Door producten en diensten van Mooncake te kopen, gaat de klant ermee akkoord zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden. Mooncake behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden indien nodig te wijzigen of bij te werken, en eventuele wijzigingen zullen aan klanten worden meegedeeld.

9.2. Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Serviceovereenkomst kunnen worden gericht aan het Bedrijf via [email protected].